Hack de Overheid haalt overheden over data vrij te geven. Dan maakt zij er een handige app van.

Op zaterdagochtend 8 september 2012 namen tientallen hackers het gebouw van de Tweede Kamer over. Op initiatief van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet vond er die dag een ‘hackaton’ plaats: de Tweede Kamer stelde haar database met Kamerstukken, handelingen, agendapunten en activiteiten als ‘open data’ ter beschikking aan de hackers. Die konden zo ter plekke aan de slag met de gegevens om ‘de transparantie van het parlement te vergroten’. De verschillende teams maakten op ‘Apps voor democratie’ onder meer applicaties die het doorzoeken van Kamerstukken vergemakkelijkten, die het stemgedrag van Kamerleden visueel weergaven en die het woordgebruik tijdens debatten analyseerden om zo het sentiment van de volksvertegenwoordigers te meten. ‘De overheid uitgelegd in de broekzak,’ zei Verbeet, die eraan toevoegde dat de hackers met hun oplossingen een brugfunctie vervulden tussen de overheid en de...