Haagse terreurverdachten werkten aan een landelijke organisatie om de jihadistische boodschap uit te dragen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in het vertrouwelijke Context-onderzoek, waar Vrij Nederland inzage in had.

De politie heeft bij Soufiane Z. aantekeningen gevonden die volgens de verbalisant wijzen op plannen voor ‘een monotheïstisch platform om de (jihadistische) geloofsleer uit te dragen’. Soufiane Z., die begin 2014 naar Syrië vertrok en daar naar verluid is omgekomen, was van plan om een organisatie op te zetten rond de website Dewaarheid.nl. ‘Wanneer de tijd daar rijp voor is, willen we bekeerlingen begeleiden,’ schrijft de verdachte. In een organogram heeft hij verschillende teams (Finance, Media, Activiteiten) ingetekend. De leiding zou komen te liggen bij de Shura (adviesraad), met daarin rollen voor Soufiane Z. en zijn medeverdachte Thijs B. Er waren ook ideeën om op termijn nieuwe sites op te richten, zoals Dewaarheid.tv.

De bij Soufiane Z. gevonden aantekeningen voor Dewaarheid.nl
De bij Soufiane Z....