Tip: lees voor het lezen van deze brief eerst Grunbergs reportage vanuit Santa Fe.

1. U wilt weten hoe u goed moet leven om andere mensen te vertellen hoe zij moeten leven, want wat is het goede als het niet algemeen is? Als het voor iedereen iets anders zou zijn, zou het ons al snel licht in het hoofd worden. De mogelijkheden maken ons duizelig. Kafka zei in een gesprek met Gustav Janouch dat het verlangen naar het goddelijke gepaard gaat met ontzag voor heiligschennis. Zo gaat het verlangen naar goed leven gepaard met ontzag voor het leven dat schaamteloos slecht is. De goede mens heeft niets zozeer nodig als de slechte, men is altijd goed in vergelijking met. Probeer elk even jaar in de morele zin van het woord net iets beter te zijn dan de buurman en laat de buurman elk oneven jaar net iets beter zijn dan u.

Wie kan er iets op tegen hebben als mensen als tweebenige paarden door straten en parken draven?

2. U wenst de regels van het succes te kennen, u verlangt ernaar de...