Weinig opheldering op de grootse tentoonstelling over Constantijn en Christiaan Huygens.

Wil een tentoonstelling in de Grote Kerk in Den Haag niet in de immense ruimte verdwijnen, dan moet het monumentaal aangepakt worden.

Dat is dan ook gebeurd met Constantijn & Christiaan Huygens – een gouden erfenis, de tentoonstelling over de secretaris van de prinsen van Oranje in de zeventiende eeuw die ook dichter, componist, kunstkenner, memoralist en architect was, en zijn zoon, de natuur- en wiskundige die onder veel meer het slingeruurwerk ontwikkelde. Hoe noodzakelijk een groot formaat in deze ruimte ook is, de omvang van deze wanden behoort tot de categorie pompeus. Hier moest de nodige grootheid en trots getoond worden.

Aanleiding voor de tentoonstelling is de ontdekking tijdens restauratiewerkzaamheden van de graven van Constantijn en Christiaan Huygens in de Grote Kerk – die waren, wonderlijk genoeg, ‘eeuwen onopgemerkt gebleven’. Deze vondst is het alibi om vader en zoon...