Interview / ‘Notarisprofessor’ Martin Jan van Mourik

Met geen tien paarden krijgen ze hem er weg. Martin Jan van Mourik, hoogleraar notarieel- en privaatrecht, werd geboren in de stadsherberg van Ravenstein en resideert sindsdien zonder onderbreking in het monumentale Brabantse rivierstadje. Ver weg van ‘de Hollanders’, in een troostrijke omgeving van mensen die hem kennen en groeten met ‘houdoe’ en waar hij aanzien geniet als beschermheer van het Sint Barbara Gilde en president van de stamtafel.

Tegenwoordig hoeft Van Mourik ook niet meer de dagelijkse gang naar Nijmegen te maken, waar de professor tot voor kort verbonden was aan de universiteit en waar hij als notaris decennialang zijn praktijk voerde. Zijn zoon heeft zijn ambt overgenomen. Hij heeft alle tijd om z’n skiff – Van Mourik is een fervent roeier’ -’s ochtends in de aanpalende Maas te laten glijden.

Maar aan stadsgrenzen houdt Van Mourik zich niet, want brein en mond kennen geen emeritaat. Graag roert de...