Vreemdelingenbeleid in Nederland

Hoe kon het in Nederland zo ver gekomen zijn dat uitgeprocedeerde asielzoekers samen zaten opgesloten met bolletjes­slikkers en illegale criminelen? Na de brand op Schiphol was dat het gesprek van de dag. Eventjes.

De verontwaardiging van het eerste uur lijkt zich nu te hebben teruggetrokken achter een paar laatste spandoeken in de stad: ‘Er bestaan geen wetteloze mensen, alleen onmenselijke wetten’. Maar de onvrede over de manier waarop ons land omgaat met vreemdelingen blijft toch niet beperkt tot het actiecomitĂ© of de radikalinski’s. Ook binnen het ministerie van Justitie, in de Tweede Kamer, onder oud-ministers en in de rechterlijke macht nemen woede en frustratie over het vreemdelingenbeleid toe.

De komende maanden evalueert de Tweede Kamer de Vreemdelingenwet 2000, ook wel de ‘Wet Cohen’ genoemd. Tijd voor een rondgang langs degenen die met de afgelopen jaren met die wet te maken hebben gehad.

Bij Vluchtelingenwerk en Amnesty, in...