De een wil per se het woord ‘religieus’ voor de gewoonste zaken gebruiken, de ander wil het woord ‘God’ niet meer zien. John Dewey doet het een, Erik Bindervoet het ander. De een in een boek uit 1934, de ander in een boek over Spinoza voor scholieren

De Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey (1859-1952) is met C.S. Peirce en William James de belangrijkste vertegenwoordiger van de filosofie die zo direct mogelijk op het praktische handelen is gericht: het pragmatisme.

Erik Bindervoet. Foto: Iris Box
Erik Bindervoet. Foto: Iris Box

Tot datpragmatisme hoorde ook een intensieve belangstelling voor de psychologie van dereligie, zoals bleek uit James’ invloedrijke boek Varieties of Religious Experience (1900). Dewey baseerde zijnfilosofie op de ervaring. Dat is weliswaar altijd persoonlijke ervaring, maarbij Dewey is die ervaring ingebed in de tijd, de cultuur, het milieu vanafkomst en de zelfgekozen omgeving.

Vanwege zijnpraktische instelling verwacht je niet dat Dewey zich zo haarkloverig met...