Cultureel antropoloog Anton Blok schreef een boek over het ontstaan van vernieuwende ideeën. Zijn theorie is tamelijk origineel, maar hij overdrijft wel.

Er wordt veel om gevraagd en er wordt ruimte en geld voor beschikbaar gesteld, maar ‘innovatie’ laat zich plannen noch voorspellen.

Men zou het wel anders willen, maar alles hangt af van de zonderlinge enkeling die eindeloos met zijn handen of hersens aan het knutselen is. Iets nieuws bedenken is geen teamwerk, je kunt er niet met z’n allen de schouders onder zetten.

Deze schijnbaar romantische kijk op het ontstaan van echt vernieuwende ideeën is afkomstig van de allerminst romantische cultureel antropoloog Anton Blok in zijn even zakelijke als erudiete boek De vernieuwers. Volgens Blok kun je intelligent zijn, rijk zijn, tot een bevoorrechte klasse behoren, talent hebben, over eruditie beschikken en een hoge opleiding hebben gehad, dat is nog niet genoeg om voor echt vernieuwende ideeën in wetenschap of kunst te...