Zoals Alain de Botton de kunst als therapie gebruikt, zo gebruikt Roman Krznaric de geschiedenis als therapie. En waarom moet de 21e eeuw de eeuw van de uitrospectie worden?

Het ligt niet meteen voor de hand om bij de oude Grieken te rade te gaan voor praktische hulp bij je liefdesleven, of bij de Industriële Revolutie om de tevredenheid in je werk te vergroten.

Toch is dat de bedoeling van Roman Krznaric, een Engels-Australische cultuurhistoricus, ‘leading lifestyle thinker’ en schrijver van The Wonderbox, een boek over geschiedenis als inspiratie voor een goed leven. Zoals de flaptekst zegt: ‘this book turns the past into a tool for living well.’

Natuurlijk heeft het verleden perioden, figuren en gebeurtenissen waar inspiratie uit geput kan worden. De individualisering tijdens de renaissance, de bloei van de kunst in de zeventiende eeuw, dat op schilderijen uit die tijd man en vrouw gelijkwaardig worden afgebeeld. Schrijvers en denkers als Montaigne en Spinoza,...