In het Europees Parlement wordt met gêne gereageerd op de kabinetsplannen voor het volledig sluiten van de Europese buitengrenzen voor vluchtelingen. De VVD kan er dus naar fluiten dat ze in Brussel gehoor krijgt.

In de wandelgangen van het Europees Parlement, waar Jean-Claude Juncker gisteren de nieuwe migratieplannen van de Commissie presenteerde, werd met een mengeling van verwondering en plaatsvervangende schaamte gesproken over de positie die de Nederlandse regering in het vluchtelingendebat inneemt. Onder druk van de VVD meent de coalitie een ‘dominante bijdrage’ aan de Europese discussie te kunnen leveren door te pleiten voor het volledig sluiten van de buitengrenzen; migranten moeten in de de toekomst alleen nog asiel kunnen aanvragen in opvangcentra buiten de EU.

Gistermiddag deed Eurocommissaris Frans Timmermans nog zijn best overeenkomsten te zien tussen de harde Nederlandse opstelling en de plannen van de Commissie: het zou in ieders belang zijn dat asielzoekers zo...