Het openbaar ministerie eiste deze week straffen tot maar liefst 16 jaar tegen vier mannen die worden verdacht lid te zijn van de Tamil Tijgers. De organisatie is op Sri Lanka, waar ze streven naar een eigen staat, militair verslagen. Maar in Europa gaat de inzameling van geld voor de onafhankelijkheidsstrijd gewoon door, zo blijkt uit het justitieel onderzoek. Drie van de vier mannen die nu vast zitten zijn de leiders van de Nederlandse afdeling van de Tijgers. Een van hen wordt beschouwd als de wereldwijde financiële expert van de organisatie. Hij had volgens het OM het beheer over 130 miljoen euro.

Het Openbaar Ministerie hoopt dat met veroordeling van de verdachten een einde komt aan de cultuur van angst en intimidatie onder de Tamils die in Nederland wonen, in totaal zo’n dertienduizend. De Tijgers stonden er om bekend dat ze bij families langs gingen om geld af te persen voor de strijd. Wie niet betaalde, werd toegang tot het noordelijke deel van Sri Lanka ontzegd. In...