Te veel vrijheid heeft geleid tot te veel ‘mijheid’, stelt de Vlaamse psycholoog Eddy Van Tilt. We moeten socialer worden, van rationalisme naar relationisme. ‘Mensen kunnen alleen overleven en gelukkig worden door hun afhankelijkheid te koesteren.’

Wanneer iemand zegt dat we niet meer op zoek moeten naar de maakbare samenleving, maar naar ‘een smaakbare samenleving’, dan gaan je tenen even krullen. In een smaakbare samenleving wil ik niet wonen. Dezelfde speler met woorden schrijft dat de westerse samenleving in de ‘overdrive-ing van de rationaliteit zit gewrongen’. En dat er in plaats van meer rationaliteit, meer ‘relationaliteit’ moet komen (mensen moeten meer gevoel voor elkaar krijgen). De schrijver betreurt het dat de traditionele ambachten tegenwoordig plaats moeten maken voor ‘de telegeleide instrumens’.

De bedenkervan deze schoolmeesterachtige guitigheid is Eddy Van Tilt, een Vlaamse psycholoogen kenner van het welzijnwerk in theorie en praktijk. Het boek...