Geert Mak was voor ‘De Groene’ chroniqueur van de kraakbeweging. Ook hij ondertekende de ‘Bluf!’-lijst. ‘Jacqueline Cramer was het braafste meisje van iedereen.’

‘Er zijn grote verschillen tussen de kraakbeweging van eind jaren zeventig en die van midden jaren tachtig. En tussen de krakers en de rest van toenmalig links. In de jaren zeventig was de kraakbeweging in Am­ster­dam per buurt georganiseerd. De bewoners hadden wel sympathie voor de krakers omdat ze lege, verloederde huizen bewoonden en opknapten.

Dat veranderde na de veldslag rond de Von­del­straat. De beweging werd gewelddadiger, kreeg sektarische trekjes en trok gelijkgezinden uit de rest van het land aan. En die kenden de Amsterdamse verhoudingen niet. Het ging definitief mis bij de ontruiming van de Lucky Luyck, toen een tram in de fik ging terwijl sommige krakers eromheen dansten. Dat moet je in Amsterdam nooit doen. Wat je ook uithaalt, kom niet aan de tram! Het tekende de afstand die tussen de...