Geert Mak / Rechtse bluf! linkse kramp

‘Er zijn grote verschillen tussen de kraakbeweging van eind jaren zeventig en die van midden jaren tachtig. En tussen de krakers en de rest van toenmalig links. In de jaren zeventig was de kraakbeweging in Amsterdam per buurt georganiseerd. De bewoners hadden wel sympathie voor de krakers omdat ze lege, verloederde huizen bewoonden en opknapten.

Dat veranderde na de veldslag rond de Vondelstraat. De beweging werd gewelddadiger, kreeg sektarische trekjes en trok gelijkgezinden uit de rest van het land aan. En die kenden de Amsterdamse verhoudingen niet. Het ging definitief mis bij de ontruiming van de Lucky Luyck, toen een tram in de fik ging terwijl sommige krakers eromheen dansten. Dat moet je in Amsterdam nooit doen. Wat je ook uithaalt, kom niet aan de tram! Het tekende de afstand die tussen de krakers en de rest van de stad – inclusief linkse politici – was ontstaan.

Wijnand Duyvendak distantieert zich nu wel erg snel van wat er in die...