Binnenland

Toen minister Schultz van Haegen van de zomer bekend maakte dat zij de ruimtelijke ordening voortaan grotendeels aan provincies en gemeenten wil overlaten, voegde ze eraan toe dat Nederland best wat meer op België mag lijken: minder regels. Op het eerste gehoor klonk het aangenaam laconiek. Maar nu het parlement zich moet gaan buigen over de ‘Ontwerp Structuurvisie’ van de minister, klinkt steeds luider kritiek op haar plannen. In de aanloop naar de hoorzitting in de Kamer, volgende week, stuurden negen grote natuurorganisaties, van De Natuur- en Milieufederaties tot Natuurmonumenten, een brandbrief aan de bewindsvrouw. Volgens de natuurbeschermers vertonen de plannen van de minister wel een duidelijk idee over de infrastructuur (meer asfalt) maar geen enkele visie op de toekomst van natuur, milieu en landschap. Als het Rijk de regie over de ruimtelijke ordening uit handen geeft, dreigen ‘ontgroening, verrommeling en versnippering’.

Deze plannen passen naadloos in de...