Op het CDA-congres van afgelopen zaterdag werd de programmatische stilstand waarin de partij verkeert, door niemand treffender geïllustreerd dan door Wim van de Camp, lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen. Terwijl christendemocratische prominenten als Hans Hillen en Doekle Terpstra in NRC Handelsblad klaagden dat het CDA onder Jan Peter Balkenende de laatste tijd een schrijnend gebrek aan visie vertoont, hield Van de Camp tijdens de bijeenkomst in Utrecht een aanvaardingsspeech waarin hij stilstand juist tot hoogste doel verhief.