Op het CDA-congres van afgelopen zaterdag werd de programmatische stilstand waarin de partij verkeert, door niemand treffender geïllustreerd dan door Wim van de Camp, lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen. Terwijl christendemocratische prominenten als Hans Hillen en Doekle Terpstra in NRC Handelsblad klaagden dat het CDA onder Jan Peter Balkenende de laatste tijd een schrijnend gebrek aan visie vertoont, hield Van de Camp tijdens de bijeenkomst in Utrecht een aanvaardingsspeech waarin hij stilstand juist tot hoogste doel verhief.

‘Zoals de grote christendemocratische staatsman Konrad Adenauer al zei: Sicherheit – keine Experimente. Dáárvoor ga ik naar Brussel,’ sprak Van de Camp zonder een spoor van ironie.
Gewoonlijk is ‘keine Experimente’ een dodelijk verwijt, dat neerkomt op: inspiratieloze behoudzucht. Maar Wim van de Camp keek glunderend de zaal in, alsof hij de partij met zijn aankondiging een groot plezier deed.

De roep om verandering van Barack...