Analyse / De campagne

De stemmingsomslag die zich in Neder­land lijkt af te tekenen is nu van regeringszijde officieel bevestigd. ‘Sinds juni 2006 zijn er in Nederland meer optimisten dan pessimisten,’ meldt de Miljoenennota op grond van de ‘indicator’ die het Centraal Bureau voor de Statistiek over de gemoedsgesteldheid van de bevolking bijhoudt. Premier Balkenende zou graag willen dat we met z’n allen delen in de vreugde. ‘Laten we blij zijn met elkaar!’ riep hij in de Tweede Kamer. De oppositie in de Tweede Kamer rekent hij tot de minderheid van zwartkijkers. ‘Ik begrijp niet dat u zo zuur doet,’ voegde hij Wouter Bos (PvdA) en Femke Halsema (GroenLinks) toe tijdens de algemene politieke beschouwingen.

De plotsklapse hosannastemming bevestigt de vice-voorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink in zijn mening dat Nederland tegenwoordig een manische indruk maakt. Het gemoed van de Nederlanders is net zo vluchtig en veranderlijk als onze conjunctuur,...