Interview / Hulpbisschop Everard de Jong

Het staat in de kleine lettertjes van het verkiezingsprogramma, zoals Vrij Nederland laatst onder de aandacht bracht: het CDA wil de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten door fiscale dwang.

Wanneer vader of moeder ervoor kiest de kinderen thuis op te voeden en niet te gaan werken, dan lopen de ouders tot tweeduizend euro aan belastingkorting mis. Daarmee gaat het CDA het verst van alle partijen.

In behoudend katholieke kring klinkt zware kritiek op de christen-democratische plannen. Ook de bisschoppen maken zich zorgen. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor het jongerenbeleid: ‘In het verkiezingsprogramma van het CDA draait het om arbeidsparticipatie. Maar als je ook jonge vrouwen gaat dwingen te werken, gaat dat ten koste van het gezin. Ik begrijp best dat de vergrijzing bestreden moet worden, maar op deze manier is het kind de dupe. Het CDA dreigt zijn status...