Vanaf begin deze week staat Sjaak K. voor de rechter. Het onderzoek naar de van ‘lekken’ verdachte ex-rechercheur blijkt vol onvolkomenheden te zitten. Was de manier van afluisteren wel rechtmatig? En wanneer werd de politieman nu eigenlijk verdachte?

Paul Mos, een grote, in een slecht zittend kostuum gestoken inspecteur van de Rijksrecherche, voelde zich zichtbaar ongemakkelijk. Hij moest dinsdag 6 november getuigen in de zaak tegen Sjaak K., de van lekken verdachte ex-rechercheur. Mos was de leider van het team dat onderzoek deed naar corruptie bij de Amsterdamse politie en daarbij op verdachte K. stuitte, ook wel bekend als ‘De Pet’. (Zie ook: Platte petten lekken door en Ex-rechercheur Sjaak K.: ‘Ik ben opgeofferd’)

Allereerst wilde de verdediging graag weten hoe K. in 2005 als verdachte in beeld is gekomen. Dat was, zegt Mos, nadat hij een gesprek had gehad met K.’s meerdere, commissaris Willem Woelders. Die kon zich nog een voorval herinneren uit 1995. Toen had...