Matsier over trompe-l’oeils

Zoals de vroegere stilleven-schilders hun vakmanschap konden bewijzen met het schilderen van een levensechte half geschilde citroen, zo gebruikte trompe-l’oeilschilders de vlieg om te laten zien wat ze konden. De vlieg is de held van de trompe-l’oeil, het schilderij waarop alles zo bedrieglijk echt is geschilderd dat je je hand al uitsteekt om het te pakken. Op een schilderij van Petrus Christus zit er sinds 1446 een op de rand van de lijst en iedereen die ernaar kijkt verwacht dat hij wegvliegt als je dichterbijkomt.

Nicolaas Matsier heeft hem voor Het bedrogen oog, zijn boek over de trompe-l’oeilschilderijen door de eeuwen heen, laten uitvergroten. Hij verwijst ook naar het boek Le détail van Daniel Arasse, waarin dieper wordt ingegaan op de vlieg op renaissanceschilderijen. Voor het eerste boek over de trompe-l’oeil in het Nederlands heeft hij ervoor gekozen om bij elk door hem geselecteerd schilderij een klein essay te schrijven. Dat zijn uiterst...