De Franse filosoof Alain Finkielkraut werd vorig jaar lid van de illustere Académie Française. Niet omdat hij zo’n brave denker is, want controversieel is hij altijd al geweest. En ook weer in zijn nieuwe boek.

Van deconservatieve cultuurcritici die zich momenteel weren tegen de geest van detijd is Alain Finkielkraut degene die niet schroomt om van een clash of civilizations te spreken, zekerin Frankrijk. Als voorbeeld van die tijdgeest moet men wat hem betreft denkenaan het radicale progressieve idealisme van zijn tegenstander Alain Badiou. Datis de filosoof die in het debat over immigratie en de multiculturelesamenleving zo ‘gastvrij’ is dat hij geen grenzen wil erkennen: de wereld moetoveral van iedereen kunnen zijn. Met de praktische gevolgen van diegastvrijheid kan hij zich niet bezighouden.

Finkielkrautis juist bang voor het uiteenvallen van Frankrijk in gemeenschappen (‘civilizations’)die elkaar niet of nauwelijks verdragen of onverschillig tegenover...