Filosofie / De pijnlijke stilte van René ten Bos

Wat wil een filosoof die zijn boek Stilte, geste, stem begint met de woorden: ‘Stilte is sexy.’ Is alle stilte sexy? Ook de onheilspellende stilte? Ook de stilte voor de storm? En de pijnlijke stilte? Stilte kan van alles zijn, afhankelijk van de omgeving en de omstandigheden. Ten Bos wilde zijn boek, dat over ‘de niet-talige elementen in de taal’ gaat, een beetje modern en werelds beginnen, laten we het daar op houden.

Maar het blijft niet bij één zo’n aanvechtbare zin. Ze volgen elkaar als identieke kaboutertjes op. Ten Bos is een filosoof die het onmogelijke opzoekt, het radeloze, wat men in de filosofische traditie van Derrida en Baudrillard ‘aporieën’ noemt. Wat de werkelijkheid ook is, als het maar niet die van de common sense is. Gaat het over de liefde, dan hebben we het nooit over twee mensen die van elkaar houden en dat laten blijken. Dan moet er berust worden in de radeloze ‘onzegbaarheid van de liefde’. ‘De mooiste...