Reclame maken voor sigaretten is sinds 2002 verboden. Dus geen sponsoring van muziekfestivals of sportclubs en geen advertenties op radio of televisie. Alleen op vijf meter afstand van een verkooppunt mag reclame worden gemaakt. Maar de tabaksindustrie beschikt nog altijd over grote marketingteams met enorme budgetten. Die richten zich sinds de invoering van het reclameverbod vooral op het verleiden van jongeren via verkoopkanalen als studentenverenigingen en op studentengala’s en lustra, zo bleek in juli 2017 na speurwerk van de Onderzoeksredactie Tabak (ORT). De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit stelde naar aanleiding hiervan een onderzoek in.

Nu investeerders hun handen aftrekken van de tabaksindustrie en ook de antirooklobby steeds meer bijval krijgt, doen de fabrikanten bovendien van alles om hun besmeurde imago op te schonen en als een ‘normale’ bedrijfstak te worden gezien. Ze leggen nadruk op ‘duurzame’ tabaksproductie, ‘maatschappelijk verantwoord...