Nederland is nog altijd het land van doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg. Hoe kan in Nederland een cultuur ontstaan die excellentie beloont? Wetenschappers dragen oplossingen aan.

Nederlands onderwijs behoort tot het beste ter wereld, maar richt zich met name op de middenmoot. Dat concludeerde de OESO in een onlangs verschenen rapport. De onderzoekers wekten de indruk dat het Nederlandse onderwijs een bron van verveling vormt voor betere leerlingen. Ook zouden docenten vaak niet in staat zijn om niveauverschillen binnen de klas te onderkennen en te bespelen. Hoe krijgt het Nederlands onderwijs een excellentiecultuur?

Communicatiewetenschapper Saar Mollen wijst op het belang van sociale normen voor het gedrag van leerlingen. ‘We laten ons gedrag vaak afhangen van anderen. Hoe de meerderheid zich in een bepaalde situatie gedraagt, geeft ons snel inzicht in wat waarschijnlijk de juiste keuze is.’ Deze volgzaamheid heeft ook een duidelijke functie, zegt Mollen. ‘Het helpt in...