Vandaag kwam er goed nieuws uit Brussel: pogingen van de boeren- en industrielobby om die lastige regels die de natuur moeten beschermen teniet te doen zijn definitief mislukt.Ā En dus blijven de habitat- en de vogelrichtlijn gehandhaafd.

Hiermee is een einde gekomen aan twee jaar onzekerheid, die begonĀ met het voornemen van de Europese Commissie om de twee richtlijnen ondersteboven te keren om te kijken of er geenĀ overbodige bepalingen in stonden. Ook Nederland, dat vorig jaar voorzitter was van de EU, wilde zich hard maken voor een ā€˜fitness checkā€™ ā€“ er was een grote bijeenkomst gepland in Amsterdam om over de habitat- en vogelrichtlijn te praten. De industrie- en boerenlobby wachtten handenwrijvend af: dit was dĆ© mogelijkheid om te bepaalde regels die de natuurĀ beschermen (maar hun winst in de weg zitten)Ā onderuit te halen.

Tegen de plannen kwam een enorme lobby op gang. Natuurorganisaties tekenden protest aan, vanuit heel Europa kwamen meer dan een half miljoen...