In het zojuist verschenen vijftiende deel van Erasmus’ correspondentie uit het turbulente jaar 1529 moet hij zijn geliefde stad Bazel verlaten vanwege de eerste beeldenstormen.

Vijfhonderd jaar geleden schreef Erasmus (1469-1536) honderden brieven. De 3141 brieven van en aan hem die zijn overgeleverd worden nu compleet in het Nederlands vertaald en zullen 22 delen gaan beslaan.

Toen Hans Holbein in 1528 terug kwam uit Londen schrok hij bij het terugzien van Erasmus. Op de portretten die hij van hem had geschilderd rond 1523 maakte hij een gezonde indruk, nu zag hij een sterk vermagerde man die weer veel last had van niersteenaanvallen. Het nieuwe portret in ronde lijst dat hij in 1532 van Erasmus schilderde laat het zien. Erasmus lichamelijke toestand had sterk te lijden onder het turbulente jaar 1529, waarin tijdens de Rijksdag van Spiers het woord ‘protestant’ ontstond. In 1529 kregen Erasmus en zijn stad Bazel te maken met het religieuze fanatisme van de reformatie in de...