Wie denkt er nou in een geglobaliseerde omgeving te overleven door aardig te zijn? Epicurus. Mensen moeten ernaar streven suave te zijn, mild, zacht van uitdrukking, lieflijk, niet cru en nooit kwetsend. Begin bij je vrienden en val vreemden niet lastig: de mensheid is te groot om vriendschapsbanden tussen al haar leden mogelijk te maken. Epicurus trok zich terug in een ommuurde tuin – een gated community – en streefde daarin naar gemoedsrust met een gezelschap van goede bekenden. Nu kan dat ook in virtuele netwerken. Het idee is bottom up wereldvrede, zonder een top down wereldregering. Ook het wereldbeeld moet overzichtelijk blijven. Geen onzichtbare schrikbeelden, of voorstellingen van bovenmenselijke intelli-genties, er is geen bovennatuurlijke zin, alleen maar onzin. Verhoud je tot wat je ziet, zoek er niets achter. Bang zijn voor de dood is ook niet nodig. Zolang je zintuigen werken, ben je niet dood, zodra je dood bent, werken je zintuigen niet meer. Geef vorm aan je lust-...