Willem Endstra was bang dat zijn gesprekken met justitie zouden uitlekken naar Willem Holleeder. Dat vertelde de vastgoedman op 2 juli 2003 aan de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy.

Hij zei dat: ‘Willem Holleeder altijd overal van wist, precies op de hoogte was van waar (zijn) familieleden woonden en overal zijn voelhorens had.’ Dat staat te lezen in het proces-verbaal van het gesprek dat is toegevoegd aan het Holleeder-dossier en waar Vrij Nederland inzage in had.

Terwijl Willem Endstra in de zomer van 2003 ‘achterbankgesprekken’ voerde met rechercheurs van de criminele inlichtingen eenheid (CIE), werd hij door tussenkomst van de CIE-chef Jan van Looijen uitgenodigd om zijn verhaal te doen bij de officier van justitie Koos Plooy.

‘Willem Endstra gaf direct aan in het algemeen weinig vertrouwen te hebben in justitie’, meldt het proces-verbaal. ‘Hij vertelde dat er een strafrechterlijk onderzoek tegen hem gaande was, waarin hij de opstelling van het OM...