In een gesprek met de rijksrecherche over aan Nova gelekte justitiële strafdossiers heeft vastgoedhandelaar Willem Endstra verteld dat de informatie rechtstreeks afkomstig was van de politie.

In een tv-uitzending van 3 september 2002 toonde Nova justitiële documenten afkomstig uit een onderzoek naar Endstra’s vermeende witwaspraktijken. Een jaar later onderzocht de rijksrecherche dit ‘lek’ en sprak onder andere op 3 december 2003 met Endstra. Hij vertelde dat aan de hand van de gelekte stukken precies te achterhalen was waar ze vandaan kwamen. De vastgoedman zou de tip hebben gekregen van ‘personen die hem vaker van tips hadden voorzien en welke tips altijd klopten.’

Volgens deze tipgevers had de politie een fout gemaakt, ‘namelijk dat op het betreffende dossier nog een kenmerk zichtbaar was van wie het dossier afkomstig was. De tipgevers hadden Endstra verder verteld dat Nova er tussen was gezet, maar dat (John) Van den Heuvel de eerste ontvanger was geweest van...