Roman Krznaric, met Alain de Botton een van de oprichters van de School of Life in London, geeft in zijn boek ‘Empathie’ een uiterst sombere voorstelling van onze mentaliteit.

Het maakt wel even indruk wanneer Roman Krznaric schrijft dat de bedrading in ons brein drie eeuwen lang is overvoerd met de allesoverheersende boodschap dat eigenbelang bepaalt wie we zijn. Door Thomas Hobbes, Adam Smith, Charles Darwin en Sigmund Freud is ons ingeprent dat we respectievelijk eenzame wolven, egoĆÆstistisch ingestelde wezens en agressieve afstammelingen van apen zijn. Tot het tot je doordringt dat Krznaric dan vergeten is dat er al veel langer een christelijke-humanistische cultuur was die onder meer in de geest van Franciscus van Assisi de naastenliefde predikte, daarbij door de jaren heen geholpen door Jean-Jacques Rousseau, Emanuel Levinas, Charles Taylor en talloze andere ā€˜gemeenschapsdenkersā€™. Ook de leus ā€˜dat alle mensen broeders zijnā€™ heeft sinds de Franse Revolutie...