‘Vertrouwelijk’ staat er met grote letters op de voorkant van de steunverklaring bij de oprichting van het comité van ex-moslims. In een begeleidende brief, gestuurd aan een honderdtal sympathisanten, wordt gewezen op de plicht tot geheimhouding tot half september, als het comité officieel wordt gepresenteerd. ‘Als u het eens bent met de inhoud verzoeken wij u een exemplaar te ondertekenen en zo spoedig mogelijk te retourneren.’

Onder de brief staan de namen van vijftien academici, schrijvers en journalisten. Het zijn mensen die wel vaker opduiken in het islamdebat: Paul Cliteur, Afshin Ellian, maar ook Cisca Dresselhuys, Theodor Holman, Max Pam. Nog geen afvallige islamieten op het schrijven van voorzitter Michiel Hegener.

De beginselverklaring begint met een uitgebreide juridische onderbouwing van de godsdienstvrijheid, zoals die is vastgelegd in de grondwet en in de internationale verdragen. Vervolgens beschrijven de opstellers de situatie in de islamitische wereld,...