Het keurige, onverdachte Internationaal Monetair Fonds deelde vandaag een mokerslag uit aan de fossiele industrie. Uit hun berekeningen blijkt dat Shell, Exxon, BP, en al die andere oliebedrijven op massale schaal gesteund worden door u en mij. Jaarlijks gaat het om maar liefst 5,3 miljard dollar. Dat is tien miljoen dollar per minuut, 726 dollar per wereldburger. Het IMF noemt de uitkomsten van het onderzoek ‘schokkend’. Als deze kosten werden doorberekend, zou de CO2-uitstoot volgens het Fonds met twintig procent afnemen.

De (indirecte) subsidies bestaan uit:

– het niet doorberekenen van de kosten die overheden maken om slachtoffers van luchtvervuiling te behandelen alsook het verlies van inkomen door ziekte en voortijdig overlijden als gevolg van die luchtvervuiling (2,7 miljard dollar)

– kosten die overheden moeten maken om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen (overstromingen, mislukte oogsten) en die niet aan de energiebedrijven worden doorgerekend (1,3...