In een stampvolle Rode Hoed slaagde staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven er afgelopen zondag in het asieldebat weer eens op scherp te zetten. Over de strafbaarstelling van illegalen zei hij pesterig: ‘Ik ben met het kinderpardon begonnen, daarna komt de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Eerst het zuur, dan het zoet.’ In de zaal steeg gemurmel op. Op Twitter reageerde het in de zaal aanwezige oud-PvdA-Kamerlid Myrthe Hylkens: #sneu. Ook PvdA-geweten Sander Terphuis maakt zich boos, vooral over de voortdurende praktijk dat kinderen van asielzoekers worden opgesloten. ‘Onacceptabel,’ vindt hij. En dus bereidt Terphuis een motie voor die aanstaande zaterdag wordt behandeld op het PvdA-partijcongres.

Op het congres zal waarschijnlijk ook een andere kwestie aan de orde komen die tot nu toe minder aandacht heeft gekregen: de verplichte eigen bijdrage van vijf euro die uitgeprocedeerden sinds 1 januari aan de apotheker moeten betalen voor medicijnen....