Het is een prettig provocatieve titel voor een boek: Oikofobie. Maar het houdt niet in dat Thierry Baudet ook kan bewijzen dat mensen in Nederland op grote schaal behept zijn met die ‘angst voor het eigene’. Als er al van een fobie sprake zou zijn in Nederland, dan zou die eerder liggen bij de huiver voor het vreemde, in de xenofobie, duidelijk te lokaliseren bij de stemmers op de politieke partij die systematisch een afkeer van vreemdelingen ten toon spreidt. ‘Angst voor het eigene’ is in Nederland in geen velden of wegen te bekennen, al roept het wóórd ‘eigene’ misschien wel akelige associaties op, zoals ‘Eigen volk eerst’.

In de boeken van Thierry Baudet, Oikofobie. De aanval op de natiestaat en Conservatieve vooruitgang, kun je wel spreken van oikofilie, een enorme hang naar het eigene. Baudet is niet bepaald een knus iemand, gezien de geërgerde manier waarop hij het met gestaalde generalisaties heeft over ‘politieke elites’, ‘maatschappelijke...