Even zag het er gisteren naar uit dat het kabinet uit elkaar zou spatten vanwege het Rapport-Davids en de bokkige reactie van Jan Peter Balkenende. Maar weer werd een kabinetscrisis ternauwernood bezworen.

Het begint bijna een déja vu te worden. De crisis rond het ontslagrecht, de crisis over de JSF: telkens loopt een verschil van mening in het kabinet gierend uit de hand, compleet met woedende verwijten over en weer via de media, waarna in moeizaam crisisoverleg de zaak nét weer bij elkaar wordt gehouden.

De belangrijkste reden waarom conflicten in het kabinet telkens zo snel uit de hand lopen lopen is de slechte verhouding tussen de twee hoofdpersonen Peter Balkenende en Wouter Bos. Hoe is het mogelijk dat Balkenende bij de presentatie van Davids een verklaring afsteekt voor de pers waar Bos later weer boos over blijkt te zijn? Gisteravond rond het Kamerdebat over het rapport poogden ze eendrachtig voor de camera’s te verschijnen, maar dat kostte zichtbaar moeite.