De filosofische bespiegelingen van Elize de Mul over de betekenis van de alledaagse plastic zak zien de zak zelf over het hoofd.

Afgezien van Marc, die in Paul van Ostaijens gedicht ’s morgens de dingen groet, zijn er wel meer schrijvers die ‘dingen’ iets bijzonders hebben gevonden.

Juist omdat dingen zo alledaags kunnen zijn. Bij Van Ostaijen is het een naïeve kindergroet afkomstig van nog bijna blanco hersentjes. Maar bij de historicus Johan Huizinga konden bepaalde dingen een ‘historische sensatie’ teweeg brengen waarin een goed gevuld historisch bewustzijn zijn werk deed. Een wandelstok, een cruciale handgeschreven brief of een haarlok konden een historische figuur, een sfeer en een tijd tevoorschijn roepen.

Memoralisten hangen aan dingen hun herinneringen op omdat ze een persoonlijke lading hebben, zoals Maarten Asscher in zijn boek met de toepasselijke titel Dingenliefde. Een oude munt, een zelfgefabriceerde zonneklok of een envelop met oude aandelen zorgen bij...