Niet Shakespeares King Lear geregisseerd door festivaldirecteur Olivier Py, maar de viereneenhalf uur durende bewerking van Thomas Bernhards roman Holzfällen door de Poolse regisseur Krystian Lupa is de meest spraakmakende voorstelling waarmee het 69e Theater Festival in Avignon opende. Een voorstelling als een manifest voor de kunst die op het Hollands Festival niet had misstaan.

‘Je gaat het toch niet opschrijven, hè?’, vraagt mevrouw Auersberger in de theaterbewerking die de Poolse regisseur Krystian Lupa van Thomas Bernhards roman Holzfällen (1984) heeft gemaakt. Ze zegt het helemaal aan het eind, wanneer ze het personage Thomas Bernhard – die zowel heeft deelgenomen aan het diner als de andere gasten vanaf het zijtoneel van sarcastisch commentaar heeft voorzien – diep in de nacht als laatste uitlaat na een rampzalig verlopen ‘diner artistique’. Het is een prachtig sardonisch slot, want Thomas Bernhard was er de schrijver niet naar om de kans niet aan te grijpen...