Je hebt cursussen die je doet om jezelf te ontwikkelen: een kookcursus, yoga of tuinieren. Maar in dit verhaal gaat het om cursussen die je carrière verder helpen. Een management-training, een ICT-opfriscursus, omscholing naar leraar op een basisschool, trajecten die artsen en advocaten moeten doorlopen om bij te blijven in hun vak.

https://www.vn.nl/product/vn-special-een-leven-lang-leren/

Nederlanders gaan vaak naar dit soort cursussen: meer dan de helft van de werkende bevolking heeft er in de afgelopen twee jaar één of meer gevolgd. Dat doen we na de Scandinaviërs het vaakst, in Europa.

Goed nieuws, zou je denken.

Maar schijn bedriegt. Ja, we volgen veel cursussen, maar ‘we’ zijn vooral de hoogopgeleiden. En die volgen ook steeds méér cursussen, terwijl laagopgeleiden dat juist steeds minder doen, zo blijkt uit cijfers die sinds 2004 worden bijgehouden door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt in Maastricht. De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden en...