Beschouwing / Leven en werk van Wilhelm Busch

Wat zouden de Ameri­kaan­se comics geweest zijn zonder Wilhelm Busch? De krantenmagnaat Wil­liam Randolph Hearst stuitte op zijn reizen door Europa op Busch’ Max und Moritz, de getekende verhalen voorzien van tweeregelige rijmpjes over twee hardboiled deugnieten die in het tijdschrift Fliegende Blätter waren verschenen en sinds 1865 in boekvorm Europa hadden veroverd. Zoiets moest hij ook voor zijn kranten hebben. In 1897 gaf hij Rudolph Dirks opdracht een wekelijkse aflevering te bedenken voor de ‘The American Humorist’, de zondagse bijlage van de New York Journal. Dat werd The Katzenjammer Kids, een strip van een pagina over de twee stronteigenwijze en onhandelbare jongens Hans en Fritz. Om het komische effect te verhogen, werd hun taal gelardeerd met quasi-Duitse woorden. Groot verschil met Max und Moritz: de dialogen verschenen nu in tekstballonnen en de knapen gaan aan het eind van elk verhaal steevast over de knie en...