Dat we tachtig jaar na het verschijnen van Du Perrons ‘De smalle mens’ in een ‘individualistische samenleving’ zouden leven, zou Du Perron ongelofelijk in de oren hebben geklonken. Maar het geĂ«ngageerde individualisme uit de tijd van Du Perron is door de emancipatie van het individu uitgelopen op een sterk verdund, collectief individualisme.

Parijs in de eerste helft van de jaren dertig was het intellectuele centrum van Europa. Hier kwam al de verontwaardiging over het fascisme en nationaal-socialisme bij elkaar, hier werd het Franse Comité van waakzaamheid opgericht, hier gingen de Russen naartoe die uit de Sovjet-Unie waren gevlucht, hier zochten republikeins gezinde Spanjaarden steun bij geestverwanten.

In Parijs werd het internationale schrijverscongres gehouden ter verdediging van de cultuur. Hier bevonden zich ook overtuigde revolutionairen en communisten met grootse visioenen. Maar er waren ook sceptische intellectuelen als Julien Benda of José Ortega y Gasset....