Monotonie, monopolie, monofobie, monomaan… het pakt zelden positief uit wanneer van ‘mono’ sprake is in een woord

Midas Dekkers heeft de mens nu teruggebracht tot zijn darmen. In een interview naar aanleiding van De kleine verlossing, zijn boek over het poepen, verklaarde hij eenduidig ‘Wij zijn onze darmen’. We mogen van geluk spreken dat hij dit heeft gezegd want Midas Dekkers heeft de onweerstaanbare neiging om altijd te overdrijven. Nu hij mensen reduceert tot één onderdeel van hun lichaam is het onmiddellijk duidelijk dat er overdreven wordt. Wanneer anderen ons reduceren tot ons brein, onze genen, onze zenuwen of ons hart, weten we nu hoe laat het is. Is er van een hiërarchie sprake in ons lichaam? Is het hart, zijn de darmen, is het brein, zijn de zenuwen of de genen het belangrijkste? Is er een baas boven baas? Stelt het brein iets voor zonder hart? En omgekeerd?

Het pakt zelden positief uit wanneer van ‘mono’ sprake is in een woord. Het gaat mis wanneer...