Filosofie

Onafhankelijk van elkaar bestudeerden begin jaren tachtig twee filosofen – de Duitse Peter Sloterdijk en de Franse Michel Foucault – het gedachtegoed van de klassieke cynische filosofen. Deze ‘hondse’ geesten trokken zich niets aan van de officiële filosofie, stelden brutale vragen en lapten de moraal aan hun laars. Het resultaat van Sloterdijks onderzoek was zijn meesterwerk Kritiek van de cynische rede (1983), het resultaat van Foucaults studie is pas nu in het Nederlands gepubliceerd: De moed tot waarheid, zijn laatste colleges aan het Collège de France in het voorjaar van 1984 (hij zou op 25 juni overlijden, 58 jaar oud).

Sloterdijk en Foucault waren allebei gestuit op het stevig genestelde cynisme in het bedrijfsleven, de politiek, godsdienst, de kunst en de moraal. Er was een vastgeroeste erosie van manipulatie, corruptie en public relations-tactieken ontstaan die elke simpele authenticiteit en vrijmoedigheid aan het oog onttrok. Beiden waren gestuit op het boek...