In het nieuwe boek van de historicus Piet de Rooy wordt de politieke cultuur van Nederland vanaf het eind van de achttiende eeuw beschreven. Hoe kanaliseerden geloven, sentimenten, overtuigingen en wereldbeelden zich in de oprichting van politieke partijen?

Het is vanaf het begin duidelijk: het beschrijven van ‘de politieke cultuur van modern Nederland’, zoals Piet de Rooy doet in Ons stipje op de waereldkaart, is helemaal niet eenvoudig. Allereerst omdat het begrip ‘politieke cultuur’ niet al te vast is, ook al biedt het met de omschrijving ‘waarden, opvattingen, overtuigingen en verwachtingen in het politieke debat’ geen onaardig handvat. Maar ook omdat De Rooy die waarden en opvattingen niet expliciet als uitgangspunten heeft genomen. Had hij dat gedaan, dan zou hij een politieke mentaliteitsgeschiedenis hebben geschreven.

De Rooy is uitgegaan van de politieke werkelijkheid en heeft gekeken wat voor waarden en opvattingen zich daarbij voordeden. Deze werkwijze...