28-01-2006
Lucette ter Borg en Hella Rottenberg

Toen oorlogskunst in Nederlands bezit eind jaren negentig plotseling groot in de publiciteit kwam, reageerde het ministerie van OCenW uiterst afhoudend en ambtelijk. Alles was na de oorlog goed en rechtvaardig afgehandeld: zaak gesloten. Negen jaar later blijkt die houding drastisch veranderd. Welke strijd ging daaraan vooraf? Welke krachten werkten er achter de schermen? Een reconstructie van bijna tien jaar teruggavebeleid in Nederland. ‘Je neemt als staatssecretaris écht wel de telefoon op als de Amerikaanse ambassadeur belt.’
Als het aan de voormalige staatssecretarissen van Cultuur Aad Nuis en Rick van der Ploeg had gelegen, zeggen ze nu, was Nederland ‘meteen omgegaan’ toen de oorlogskunst in Nederlands bezit eind jaren negentig groot in de publiciteit kwam. Dan had de overheid meteen veel kritischer tegen het eigen verleden aangekeken. Waarom gebeurde dat dan niet?

Vrij Nederland sprak met ex-politici, voormalig...