Europese lijsttrekkers

In 2004 stuurde het CDA het talentvolle Kamerlid Camiel Eurlings als lijsttrekker naar het Europees Parlement. Eigenlijk had de jonge politicus niet zo’n zin, maar hij wist dat het een verstandige stap was. Dus deed Eurlings netjes wat hem was opgedragen. Hij boekte een mooie verkiezingsoverwinning, sleepte in Brussel een paar fraaie rapporteurschappen binnen (Rusland, Turkije) en leerde veel belangrijke mensen kennen. Drie jaar later keerde hij triomfantelijk terug naar Den Haag – als minister van Verkeer en Waterstaat en CDA-kroonprins in het vierde kabinet-Balkenende.

‘Een Camieltje doen’ is sinsdien een staande uitdrukking in Den Haag. De verwachting was dan ook dat alle grote partijen voor de Europese verkiezingen van volgend jaar juni op zoek zouden gaan naar een kandidaat van het kaliber Eurlings. Met name CDA en PvdA, die samen in een impopulair kabinet zitten en er slecht voor staan in de peilingen, zouden met een prominente kandidaat moeten komen....