Religie maakt een revival door in de filosofie, als basis voor de herbetovering van onze geseculariseerde wereld. Maar volgens Carel Peeters is religie daarvoor niet nodig: de wereld is altijd betoverend geweest voor wie het wilde zien.

Eind zeventiende eeuw verscheen in Amsterdam een kolossaal boekwerk waarin afgerekend werd met het idee dat geesten, verschijningen en duivels rechtstreeks invloed zouden hebben op het leven: De Betoverde Weereld van de predikant Balthasar Bekker. Historisch, filosofisch, bijbelkundig, juridisch, van alle kanten deed Bekker ‘een grondig ondersoek’ naar vermeende buitenaardse en spirituele krachten. Magie, tovenarij en hekserij werden met de nodige spot teruggebracht tot bedrog of projecties van menselijke angst en vrees.

Er waren al eerder pogingen gedaan om raadselachtige verschijnselen een natuurlijke of aardse oorzaak te geven (kometen die geen waarschuwend teken van God waren) maar Bekkers boekwerk was de eerste systematische...