Het wegschuiven van God zo’n paar eeuwen geleden heeft volgens Ger Groot gezorgd voor chaos in de samenleving. Hij blijft maar betreuren dat de samenhang met God verdwenen is, alsof God zo’n vredesduif was.

Het is niet goed wanneer de geest uit de fles is. Dan is hij niet meer te houden en gaat hij ongecontroleerd zijn gang. Dan moet hij terug. Volgens de filosoof Ger Groot is de geest sinds de Verlichting gevlogen en heeft dat catastrofale gevolgen gehad. De mens ging denken dat hij almachtig was en begon oorlogen te voeren en roofbouw op de aarde te plegen. Die geest heeft ook wel iets ten goede voortgebracht, geeft hij schoorvoetend toe, maar er is zoveel negatiefs uit voortgekomen dat we ons nu in de toestand bevinden dat de mens zijn eigen raadsel is geworden, ‘een levende tegenspraak’. We weten niet meer ‘hoe we de mens moeten definiëren’. De situatie is nu ‘dat we niet alleen de mens, maar diens hele leefwereld opnieuw moeten doordenken,’ schrijft Groot in...