Tijdens de opening van het International Documentary Festival Amsterdam haalde festivaldirectrice Ally Derks enthousiast een peiling aan van de IDFA-site. Op de vraag of documentaires de wereld konden verbeteren, had achtenzestig procent (van tweehonderdzestig reacties) met ‘ja’ geantwoord. Wat ze vergat te vermelden, was dat het volledige antwoord was ‘ja, net als andere kunstvormen’. Volgens diezelfde achtenzestig procent is dit dus niet het alleenrecht van documentaires. Maar goed, het geeft wel duidelijk aan wat Derks als een van de meest definiërende kenmerken van de documentaire ziet. Er is natuurlijk niets tegen het willen verbeteren van de wereld, maar documentaire kan zoveel meer doen dan een maatschappelijke functie vervullen. Soms loop je tegen een film aan die je niet alleen iets leert maar je ook echt raakt.

Zoals ‘A Lion in the House’. Filmmakers Steven Bognar en Julie Reichert volgden over een periode van vijf jaar vijf kankerpatiëntjes in de diverse...