De formatie over ‘rechts’ gaat verder, maar de onderhandelaars onderschatten het verzet van CDA’ers Ferrier en Koppejan.

Op 11 september, de dag dat Geert Wilders zijn redevoering houdt op Ground Zero, twittert CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier: ‘Juist vandaag weer veel steun voor mijn positie en standvastigheid. Vanuit de migrantenachterban maar ook van ver daarbuiten.’

Met ‘mijn positie’ bedoelt Ferrier haar principiële stellingname tegen een rechtse coalitie met gedoogsteun van Geert Wilders. Sinds het vertrek van Ab Klink geldt Ferrier samen met Ad Koppejan als de laatste openlijke ‘dissident’ in de fractie. CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen doet laconiek over het verzet van het tweetal. Voordat de besprekingen over het rechtse kabinet deze week werden hervat, verzekerde hij zijn medeonderhandelaars dat hij de steun van alle eenentwintig CDA-Kamerleden aan het kabinet kan ‘leveren’. Maar daar zou hij zich best eens in kunnen vergissen.

Anders dan Ab Klink maakten...