Door Thijs Broer en Map Oberndorff

 

Politici en de financiële sector zijn te zeer met elkaar verweven. Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter, in gesprek met Vrij Nederland: ‘Ik vind het kwetsbaar dat bewindslieden en andere politici die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein direct of kort daarna gaan werken bij bedrijven in dezelfde sector. Zoals Camiel Eurlings, die van Verkeer en Waterstaat naar KLM ging. Zo zijn er meer voorbeelden.’

Op de vraag of hij ook doelt op zijn voorganger Gerrit Zalm, de huidige topman van ABN Amro die meteen na zijn ministerschap in dienst trad bij de omstreden DSB van Dirk Scheringa, zegt Dijsselbloem: ‘Ik vind het kwetsbaar. Je wekt in zulke gevallen onmiddellijk de schijn van belangenverstrengeling, zelfs als je dat keurig gescheiden hebt tot de laatste dag van je ministerschap. Je hoeft geen beroepsverbod voor de rest van je leven te hebben, maar ik ben wel voorstander van een...